• Друк

Хімічна безпека

Джерела та об’єкти хімічної небезпеки.

Методи визначення шкідливих речовин.

Хімічні та медико-біологічні аспекти проблем хімічної безпеки.

Технологічні рішення проблем хімічної безпеки.

Утилізація відходів та очищення довкілля. 

Хімічний тероризм.

Радіаційна безпека

Радіаційний моніторинг довкілля

Технологічні рішення проблем радіаційної безпеки

Поводження з радіоактивними відходами

Ядерний та радіаційний тероризм